Zakres badań

Wykonujemy:

 • badania na podstawie Kodeksu Pracy – wstępne, okresowe i kontrolne na wszystkich stanowiskach pracy.
 • badania wysokościowe do pracy powyżej 3 metrów.
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – książeczki zdrowia.
 • badania na podstawie ustawy o transporcie drogowym – kierowcy wszystkich kategorii.
 • badania do pracy operatorów maszyn - wózki widłowe, koparki, dźwigi, itp.
 • badania sędziów, asesorów, prokuratorów.
 • badania przewodników turystycznych.
 • badania dla osób w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Na badania na podstawie Kodeksu Pracy niezbędne jest skierowanie pracodawcy z podanym narażeniem i czynnikami szkodliwymi na stanowisku pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie badań musi łączyć się z podpisaniem umowy na badania. Firma zlecająca badania może posiadać umowy z kilkoma placówkami przeprowadzającymi badania z medycyny pracy. 

Badanie kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego - konieczne zaświadczenie lekarskie o zakończonym leczeniu.

Kompleksowe badania z zakresu medycyny pracy:

Wykonujemy na miejscu wszystkie niezbędne badania laboratoryjne, diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne łącznie z badaniami psychotechnicznymi. Na podstawie ustawy nie ma konieczności wykonywania rutynowych badań laboratoryjnych. 

O zakresie badań decyduje lekarz, na podstawie skierowania pracodawcy.

 • diagnostyka i konsultacje specjalistyczne 
 • badania w ramach Kodeksu Pracy
 • badania na stanowiska pracy na podstawie innych umów
 • książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania kierowców zawodowych
 • badania kierowców na prawo jazdy
 • badania kierowców pojazdów służbowych
 • badania instruktorów i egzaminatorów
 • badania uczniów, studentów oraz kandydatów