Skleroterapia

Skleroterapia jest nieoperacyjną, małoinwazyjną metodą leczenia teleangiektazji (pajączków), żył siatkowatych i żylaków. Polega na podaniu do światła naczynia środka chemicznego powodującego zwłóknienie ściany i zamknięcie naczynia. Ze względu na obecnie stosowane środki jak również małe rozmiary igieł do wstrzykiwania leku, zabieg jest praktycznie bezbolesny. Dla uzyskania zadowalającego efektu kosmetycznego niejednokrotnie konieczne jest powtórzenie zabiegu w okresach 2-4 tygodniowych (zazwyczaj 2-4 razy), co jest związane z ograniczeniem ilości podawanego jednorazowo środka obliterującego. Pełny efekt terapeutyczny widoczny jest zazwyczaj po około 4-6 tygodniach. 

Do skleroterapii używamy preparatu Aethoxysklerol o różnych stężeniach w zależności od wskazań klinicznych. Venlite II - Precyzja i kontrola podania preparatu Zastosowanie profesjonalnego oświetlacza amerykańskiej firmy, ułatwia bardzo precyzyjne "mapowanie" zmian, które mają być ostrzyknięte. Służy do obrazowania patologii zarówno przed, w trakcie, jak i po zabiegu. Zobacz film na YOUTUBE