Aktualności

W ZWIĄZKU Z ZALECENIEM MINISTERSTWA ZDROWIA, OGRANICZAMY ZAKRES DZIAŁANIA PRZYCHODNI, 

WSZYSTKIE WIZYTY NALEŻY POTWIERDZIĆ TELEFONICZNIE.

Wprowadzamy nową usługę:

TELEPORADA MEDYCZNA 

Mogą Państwo skorzystać z PORADY MEDYCZNEJ PRZEZ TELEFON: po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w rejestracji, nr telefonu32 336 26 14 lub sms-em 512 448 606

- konsultacja z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu, zalecenia lekarskie,

-  e-recepta (również na leki refundowane) w formie KODU wysłanego wiadomością SMS na numer telefonu pacjenta (leki do odbioru w każdej aptece w Polsce z numerem PESEL pacjenta),

recepta papierowa (również na leki refundowane) do odbioru osobistego w budynku przychodni (tylko w uzasadnionych przypadkach),

- e-zwolnienie, czyli zwolnienie lekarskie L4 online wysłane bezpośrednio do pracodawcy (w uzasadnionych przypadkach),

- w razie konieczności, pacjent może zostać poinformowany o pilnej potrzebie kontaktu osobistego w placówce słuzby zdrowia pełniącej dyżur lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

 

Zwiększamy ilość dostępnych TELEporad specjalistycznych.

Obecnie dostępne TELEporady medyczne w ramach NFZ w poradni: dermatologicznej, alergologicznej, laryngologicznej.  Wszystkie porady refundowane z NFZ dostępne są w ramach kontynuacji leczenia.

 

TELEporady medyczne w ramach wizyty prywatnej w poradni:

dermatologicznej  (możliwość przesłania zdjęć do lekarza mailem lub wiadomością MMS, możliwość wypisaniem e-recepty, recepty papierowej i ewentualnego L4),

laryngologicznej (możliwość wypisaniem e-recepty, recepty papierowej i ewentualnego L4),

- alergologicznej (również z wcześniej wykonanymi testami lub odczulaniem w przychodni, umówionego na daną godzinę, pacjenci wpuszczani do przychodni pojedynczo), możliwość wypisaniem e-recepty, recepty papierowej i ewentualnego L4,

neurologicznej (możliwość wypisania e-recepty, recepty papierowej i ewentualnego L4),

endokrynolog (możliwość wypisania e-recepty, recepty papierowej i ewentualnego L4),

- ginekolog (możliwość wypisania e-recepty, recepty papierowej i ewentualnego L4),

kardiologicznej (również z wcześniejszym wykonaniem EKG stacjonarnie w przychodni, po umówieniu wizyty na konkretną godzinę, pacjenci wpuszczani do przychodni pojedynczo na badanie) ocena EKG przez kardiologa w ramach teleporady, możliwość wypisania e-recepty, recepty papierowej i ewentualnego L4,

rehabilitacyjnej (bóle kręgosłupa, stawów, możliwość wypisaniem e-recepty, recepty papierowej i ewentualnego L4).  

Zastrzegamy, że w niektórych trudnych przypadkach, porada wymagająca osobistego kontaktu z lekarzem może się nie odbyć.  

Jednocześnie informujemy o wdrożeniu nowych procedur dotyczących wizyty w budynku przychodni w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oraz naszego zespołu:

- zbierany jest wywiad epidemiologiczny, w tym również pytamy o ostatnio odbyte podróże lub przebywanie w rejonach zagrożonych w celu oceny poziomu ryzyka związanego z wystąpieniem COVID-19, 

- badanie temperatury ciała pacjenta elektronicznym termometrem (do przychodni wpuszczani są tylko pacjenci bez objawów infekcji z normalną temperaturą ciała),

dozownik z płynem do dezynfekcji rąk przy drzwiach wejściowych do przychodni,

- aseptyka i dezynfekcja wszelkich powierzchni, w tym wszystkich klamek, blatów, foteli, ławek, podłogi, urządzeń, z którymi kontaktują się pacjenci i pracownicy przychodni w ramach ochrony antywirusowej,

- przed wejściem do gabinetu pacjenci proszeni są o dezynfekcje rąk (płyny do dezynfekcji dostępne są przy drzwiach wejściowych do przychodni),

- Pacjent wpuszczany jest do przychodni indywidualnie, tak aby nie tworzyły się skupiska, a Pacjenci nie mieli  ze sobą bezpośredniej styczności przy rejestracji,

- prosimy o nie zabieranie ze sobą na umówioną wizytę osób towarzyszących (za wyjątkiem osób niepełnosprawnych i malutkich dzieci).