Audiometr

Badanie słuchu pozwalające określić stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku.