USG

 

Zmiany patologiczne obserwowane za pomocą diagnostyki obrazowej:

  • ropnie
  • torbiele
  • obszary niedokrwienia i martwicy
  • obrzęk
  • wady wrodzone narządów wewnętrznych (np. agenezja, hipoplazja)
  • zmiany zanikowe i zwyrodnieniowe
  • zmiany o typie nowotworowym