32 336 26 14    

 

Medycyna Pracy - zakres badań

Wykonujemy:

  • badania na podstawie Kodeksu Pracy – wstępne, okresowe i kontrolne na wszystkich stanowiskach pracy.
  • badania wysokościowe do pracy powyżej 3 metrów.
  • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – książeczki zdrowia.
  • badania na podstawie ustawy o transporcie drogowym – kierowcy wszystkich kategorii.
  • badania do pracy operatorów maszyn - wózki widłowe, koparki, dźwigi, itp.
  • badania sędziów, asesorów, prokuratorów.
  • badania przewodników turystycznych.
  • badania dla osób w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Na badania na podstawie Kodeksu Pracy niezbędne jest skierowanie pracodawcy z podanym narażeniem i czynnikami szkodliwymi na stanowisku pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie badań musi łączyć się z podpisaniem umowy na badania.
Firma zlecająca badania może posiadać umowy z kilkoma placówkami przeprowadzającymi badania z medycyny pracy.

Badanie kontrolne po 30 dniach zwolnienia lekarskiego - konieczne zaświadczenie lekarskie o zakończonym leczeniu.

Kompleksowe badania z zakresu medycyny pracy:
Wykonujemy na miejscu wszystkie niezbędne badania laboratoryjne, diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne łącznie z badaniami psychotechnicznymi.
Na podstawie ustawy nie ma konieczności wykonywania rutynowych badań laboratoryjnych.
O zakresie badań decyduje lekarz, na podstawie skierowania pracodawcy. 

Wyszukiwarka

Przyjmujemy pacjentów

Wersje językowe