32 336 26 14    

 

Wirometr

Służy do oceny podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i niejednoznacznych. 

Wykorzystywany w psychologi transportu do badań:- kierowców
                                                                                  - kandydatów na kierowców
                                                                                  - instruktorów
                                                                                  - egzaminatorów

 

Wyszukiwarka

Przyjmujemy pacjentów

Wersje językowe