32 336 26 14    

 

Medycyna pracy

Kompleksowa obsługa - lekarz medycyny pracy, konsultacje specjalistyczne, badania psychologiczne i badania diagnostyczne możliwe do wykonania na miejscu.

Pełny zakres badań na wszystkie stanowiska pracy, kierowców wszystkich kategorii, książeczki sanitarne, inne specjalistyczne.

Czas realizacji badania od momentu rejestracji, włącznie z założeniem kartoteki aż do wydania zaświadczenia lekarskiego w zależności od zakresu badań i ilości pacjentów to od kilkunastu minut do kilku godzin.
 

Lekarze
medycyny pracy
  Psycholodzy
pracownia psychologiczna
  Diagnostyka i konsultacje specjalistyczne
   
         
Badania w ramach
Kodeksu Pracy
  Badania na stanowiska pracy na podstawie innych umów   Książeczki zdrowia
dla celów sanitarno-epidemiologicznych
   
         
Badania
kierowców zawodowych
  Badania kierowców
na prawo jazdy
  Badania kierowców 
pojazdów służbowych
   
         
Badania instruktorów 
i egzaminatorów
  Badania uczniów, studentów oraz kandydatów   Badania strażaków OSP
   
         
Badania w kierunku
chorób zawodowych
  Badania na kursy specjalistyczne   Badania inspektorów
transportu drogowego
 
 
         
Badania dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące   Badania marynarzy   Badania kolejarzy
   

         
inne Badania orzecznicze   informacje o medycynie pracy   Umowy z zakładami pracy
  ???    
         

Strona w trakcie modernizacji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyszukiwarka

Przyjmujemy pacjentów

Wersje językowe