32 336 26 14    

 

Program regionalny EU

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Wzrost konkurencyjności i rozwój ośrodka Sanvita w Knurowie poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług laserowej terapii endożylnej EVLA dla pacjentów wykluczonych obecnie z innych metod leczenia.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SANVITA Kamilla Buszka-Wieprzycka

Wartość projektu: 157.700,00 PLN
Wartość dofinansowania: 84.000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

 

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013

 

Projekt: Rozszerzenie działalności poradni rehabilitacyjnej w ośrodku SANVITA w Knurowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu celem podniesienia konkurencyjności.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SANVITA Kamilla Buszka-Wieprzycka

Wartość projektu: 377 545,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199 999,95 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 - 2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

 

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013
realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Wzrost konkurencyjności ośrodka Sanvita w Knurowie przez wprowadzenie nowych usług z zakresu medycyny estetycznej.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Sanvita Buszka-Wieprzycka Kamila

Wartość projektu: 364 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199 995,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach RPO WSL 2007 - 2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

 

alt


 

Wyszukiwarka

Wersje językowe